Thông tư

 Tìm kiếm

Thông tư Số:88/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Văn bản về giống cây trồng )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản về phân bón )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Văn bản về giống cây trồng )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNTHướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Văn bản về giống cây trồng )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm,kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng. (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13
                      Trang:   1   2   3   4   5   6   7

Website Cục Trồng trọt
Ðịa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Trang chủ