Quyết định

 Tìm kiếm

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số: Số:64/QĐ-TT-VP ngày 15/3/2012 Quy định về thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “một cửa” (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 1276/QĐ-BNN-VP ngày 10/8/2010 về việc đính chính Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng công báo số 386+387 ngày 11/7/2010 (Văn bản về phân bón )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 1221/QĐ-BNN-VP ngày 28/7/2010 về việc đính chính Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản về giống cây trồng )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón (Văn bản về phân bón )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới. (Văn bản về phân bón )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN, ngày 30/12/2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. (Văn bản về giống cây trồng )

Thuộc tính | Download-Xem
13

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN, ngày 29/10/2008 Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Văn bản chung )

Thuộc tính | Download-Xem
13
                      Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9

Website Cục Trồng trọt
Ðịa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

Trang chủ