Tin giống cây trồng
 

Một số giống lúa thuần triển vọng

(27/09/2016,09:33:25) Vụ hè thu (HT) 2016, Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng Bình Định và HTXNN Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn) sản xuất thử 2 giống lúa thuần ĐH500 và ĐH6-1.

Tin phân bón
 

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị câp phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

(30/12/2016,02:20:56) Cơ quan thực hiện: Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Trồng trọt - Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội. - Điện thoại:043.7338207 - Fax: 04.3734.4967 - Email: vanphongctt@gmail.com