Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
 

Lãnh đạo Cục

(31/05/2008,09:42:17) 


STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

1

Nguyễn Hồng  Sơn

Cục trưởng

38236403

0913366380

2

Trần Xuân Định

Phó cục trưởng

37345803

0913041229

3

Lê Văn Đức

Phó cục trưởng

37332306

0989982306

4

Nguyễn Như Cường

Phó cục trưởng

32115220

0988720308