Bộ phận một cửa > XNK giống cây trồng
 

Thủ tục hành chính: Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng

(31/05/2008,02:13:25) 


1. Đơn đăng ký nhập khẩu  (Khai online trên phần mềm theo theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày  12   tháng 02   năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

2. Tờ khai kỹ thuật từng loại (Khai online trên phần mềm theo theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày  12   tháng 02   năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

3. Bản sao chụp chứng thực các loại giấy tờ sau: (scan văn bản đính kèm vào phần mềm )

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với các cá nhân);

- Văn bản phê duyệt chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp dự án của nước ngoài tại Việt Nam) hoặc chương trình, dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định pháp luật;

 

* Thời gian giải quyết:

- Thời gian xử lý, trả kết quả: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Nơi tiếp nhận: Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt - số 2 Ngọc Hà -Ba Đình -Hà Nội

 ĐT: 043.8234651 ; vanphongctt@gmail.com

 

 

 


Download các văn bản kèm theo:
  Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu giống cây trồng
  Mẫu tờ khai đăng ký nhập khẩu giống cây trồng
  Mẫu đơn đăng ký xuất hoặc nhập khẩu nguồn gen
  Mẫu thông tin nguồn gen đề nghị xuất hoặc nhập