Bộ phận một cửa
 

Thủ tục hành chính: Khảo kiểm nghiệm phân bón

(31/05/2008,02:14:34) 


I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN MỚI

1. Đối với phân bón nhập khẩu, hồ sơ gồm:

a. Đơn đăng ký khảo nghiệm (theo mẫu 5);

b. Đơn đăng ký nhập khẩu (theo mẫu 7);

c. Tờ khai kỹ thuật (theo mẫu 6);

d. Hợp đồng khảo nghiệm;

đ. Đề cương khảo nghiệm;

e. Phiếu tra cứu nhãn hiệu hàng hoá của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cam kết của doanh nghiệp về nhãn hiệu hàng hoá của mình không vi phạm quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

g. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

2. Đối với phân bón sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:

a. Đơn đăng ký khảo nghiệm (theo mẫu 5);

b. Đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm (theo mẫu 8);

c. Tờ khai kỹ thuật (theo mẫu 6);

d. Hợp đồng khảo nghiệm;

đ. Đề cương khảo nghiệm;

e. Phiếu tra cứu nhãn hiệu hàng hoá của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cam kết của doanh nghiệp về nhãn hiệu hàng hoá của mình không vi phạm quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

g. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.          

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

1. Thay đổi tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm, hồ sơ gồm:

a. Công văn đề nghị;

b. Biên bản thoả thuận chuyển giao quyền đăng ký khảo nghiệm (bản chính);

Nếu thay đổi Tên tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm kèm theo việc đổi đơn vị thực hiện khảo nghiệm thì phải kèm theo Biên bản bàn giao kết quả khảo nghiệm giữa các đơn vị thực hiện khảo nghiệm cũ và mới (bản chính).

2. Thay đổi nội dung kỹ thuật, hồ sơ gồm:

a. Công văn đề nghị thay đổi;

b. Tờ khai nội dung thay đổi (mới và cũ).

* Thời gian giải quyết:

- Thời gian xử lý, trả kết quả: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

- Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ: không quá 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu. Quá thời hạn trên, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Nơi tiếp nhận: Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt - số 2 Ngọc Hà -Ba Đình Hà Nội

Cán bộ tiếp nhận:  Vũ Việt Hải   ĐT: 043.8234651; DĐ: 0902083338

   

 


Download các văn bản kèm theo:
  Mẫu tờ khai đăng ký khảo nghiệm phân bón
  Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón
  Mẫu đơn đăng ký sản xuất phân bón để khảo nghiệm
  Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón