Tin tức - sự kiện > Chỉ đạo sản xuất
 
 

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

(22/11/2010,02:51:56) (Mard-16/11/2010): Ngày 5/11/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT: Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư

Mard.gov.vn