Tin tức - sự kiện > Chỉ đạo sản xuất
 
 

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị câp phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

(30/10/2016,02:34:43) Cơ quan thực hiện: Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nơi tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Trồng trọt - Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội. - Điện thoại:043.7338207 - Fax: 04.3734.4967 - Email: vanphongctt@gmail.com

Xem toàn văn bản hướng dẫn tại đây

Cục TT