Tin tức - sự kiện > Tin tức khác
 

Mời đăng ký tham gia dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults” (AVERP).

(05/04/2017,02:23:34) Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNTphối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults” (AVERP). Cục Trồng trọt xin kính mời các đơn vị quan tâm tham gia vào cuộc thi cấp quốc gia nhằm kiểm định hiệu quả của cơ chế “Hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả”, trên cơ sở đó nhân rộng các sáng kiến công nghệ canh tác lúa làm giảm phát thải khí nhà kính từ quá trình canh tác lúa. Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2017 – 2021.


Các đơn vị quan tâm có thể tải toàn bộ nội dung của Hồ sơ mời nộp đề xuất của dự án bao gồm các thông tin cơ bản, mục tiêu và quy chế cuộc thi cùng mẫu đăng ký tham gia tại đây.

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký tham gia có đầy đủ chữ ký là trước 17.00 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời các đơn vị tham khảo Thư mời Nộp Đề xuất của SNV

Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng kịp thời của các đơn vị quan tâm và mong muốn được hợp tác với Quý đơn vị để thực hiện thành công dự án quan trọng này./.