Thông tin chỉ đạo SX > Tình hình đột xuất
 

Công văn 385/TT-CLT ngày 4/4/2017 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố vùng Nam bộ về việc chăm sóc lúa Xuân Hè, Hè Thu sớm và tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu 2017 tại các tỉnh Nam bộ

(07/04/2017,10:16:52)