Tin tức - sự kiện > Tin tức khác
 
 

Hội nghị tập huấn thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và dịch vụ công trực tuyến 3,4 của Cục Trồng trọt

(15/08/2017,02:04:02) Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, Cục Trồng trọt phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Trung tâm Tin học và Thống kê tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn cho các tổ chức, cá nhân làm thủ tục nhập khẩu, bảo hộ giống cây trồng kết nối thủ tục hành chính của Cục Trồng trọt với Cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến 3, 4 tại các tỉnh phía Nam về thực hiện.

Tham dự đại diện hơn 50 cơ quan và các tổ chức làm công tác về nhập
khẩu, bảo hộ giống cây trồng trực tiếp tham gia xử lý nghiệp vụ.

                                                         Hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Tin học và Thống kê và Tập đoàn
Viễn thông quân đội Viettel hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho các đại biểu

tham gia lớp tập huấn về thủ tục, các thao tác nghiệp vụ trên Cổng thông tin một
cửa quốc gia và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
4 đối với các thủ tục hành chính liên thông.
Kết quả triển khai được đánh giá rất khả quan, được các đại biểu đánh giá
cao, góp phần đáng kể giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Ngoài những ý
kiến hướng dẫn khai báo thủ tục đăng ký qua hải quan chi tiết hơn cho một số
đơn vị mới tham gia, đa số các đại biểu đều có ý kiến đề nghị tăng dung lượng
khi add file hồ sơ đính kèm trên mạng điện tử.
Cũng với nội dung tương tự, Cục Trồng trọt dự kiến cuối tháng 8/2017 sẽ
tổ chức Hội nghị tập huấn dành cho các tổ chức, cá nhân làm công tác về nhập
khẩu, bảo hộ giống cây trồng các tỉnh phía Bắc tại Hà Nội.
Sau khi kết thúc đợt 2 tập huấn các tỉnh phía Bắc, từ tháng 9/2017, Cục
Trồng trọt sẽ có công văn gửi các tổ chức, cá nhân làm thủ tục về nhập khẩu, bảo
hộ giống cây trồng phải qua mạng điện từ, tthủ tục giấy tiếp nhận các trường hợp
là các cá nhân, đơn vị không có giấy phép đăng ký kinh doanh; không có giấy
chứng nhận đầu tư; không có giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.