Tin tức - sự kiện > Tin giống cây trồng
 
 

Ngày 22/8/2017, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) phối hợp UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AGRESULTS (AVERP).

(31/08/2017,04:09:08) Sản xuất nông nghiệp trong những năm qua đã có sự tiến bộ rõ rệt, đảm bảo an ninh lương thực trong sự gia tăng dân số toàn cầu. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp cũng đã tạo ra 33% tổng lượng phát thải khí nhà kính, trong đó sản xuất lúa gạo chiếm 50%.Để giải quyết vấn đề này, đề án “AgResults” đã được thành lập nhằm tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo, dựa trên kết quả để thúc đẩy khối kinh tế tư nhân tạo ra các sáng kiến nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp với khoảng 70% dân số là nông dân. Do đó, Đề án “AgResults” đã chọn Việt Nam là một trong 6 nước để hỗ trợ thúc đẩy các sáng kiến nông nghiệp mang lại tác động bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, sức khỏe và vì lợi ích của nông hộ nhỏ.

Mục tiêu của Dự án là thúc đẩy sự phát triển, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến để giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác và sản xuất lúa góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

          Dự án áp dụng “cơ chế kéo”- cơ chế thưởng bằng tiền dựa trên kết quả để khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa gạo đưa ra các phát kiến mới, tiến bộ để góp phần giảm khi phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo.

          Sau một thời gian thẩm định, Ban điều hành dự án đã chọn được 11 đơn vị tham gia mô hình trình diễn công nghệ tại 11 xã, thuộc 5 huyện và thành phố Thái Bình. Tại Lễ khởi động các đơn vị tham gia trình diễn công nghệ đã trình bày tóm tắt các giải pháp công nghệ của mình nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng xuất và tính khả thi khi triển khai trên diện rộng trong sản xuất lúa gạo.

Các đơn vị tham gia trưng bày các sản phẩm công nghệ

          Dự ánAVERPđược chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn nhân rộng. Trong đó giai đoạn thử nghiệm bắt đầu từ vụ mùa năm 2017 đến vụ xuân năm 2018, các đơn vị tham gia sẽ thử nghiệm các giải pháp công nghệ mà họ đề xuất trong 2 vụ này. Giai đoạn nhân rộng gồm 6 vụ liên tiếp từ vụ xuân năm 2019 đến vụ mùa năm 2021, để giành được giải thưởng, các công nghệ cần chứng minh hiệu quả về số lượng các nông hộ sử dụng công nghệ, tiềm năng sử dụng lặp lại công nghệ, giảm phát thải khí nhà kính và tăng năng suất.

          Dự án AVERP dự kiến sẽ hỗ trợ phát triển sinh kế cho khoảng 75.000 hộ nông dân, giảm phát thải khoảng 375.000 tấn CO2, tiết kiệm khoảng 15% chi phí đầu vào cho các nông hộ. Hỗ trợ khoảng 200 doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh thông qua cung cấp dịch vụ, sản xuất và chế biến. Đề xuất các phương pháp canh tác lúa giảm pjats thải khí nhà kính được thực hiện và kiểm định quốc tế nhằm nhân rộng tại Việt Nam.Tổng giá trị giải thưởng của dự án từ 2,9 - 3,3 triệu USD.