Tin tức - sự kiện > Chỉ đạo sản xuất
 

Phân bón giả hoành hành: Có lợi ích nhóm, bảo kê!

(27/09/2016,03:58:45) "Hệ thống lợi ích nhóm, bảo kê của các lực lượng thi hành công vụ, tham gia tiếp tay cho gian thương…Các thành phần này như “quả bom nổ chậm” phá hoại Nghị định, Thông tư, bóp méo sự thật gây thiệt hại cho nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam nhiều năm qua.”

Hà Nội chủ động vật tư phân bón, đảm bảo cho vụ Xuân 2016

(27/06/2016,09:45:23) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, để vụ lúa Xuân thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị, ngoài thời vụ hợp lý, cơ cấu giống tốt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, Hà Nội cũng đã chủ động về khâu phân bón, vật tư nông nghiệp để chăm sóc đúng lúc và chọn loại phân bón phù hợp với đất đai, cây trồng, tập quán canh tác và diễn biễn thời tiết.

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

(22/11/2010,02:51:56) (Mard-16/11/2010): Ngày 5/11/2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT: Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Quản lý chất lượng phân bón phục vụ cho sản xuất Đông Xuân 2010 - 2011( gửi các sở NN&PTNT các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương

(16/11/2010,03:45:12) 

Tăng cường quản lý phân bón ( Gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

(26/08/2010,04:08:25) Để tăng cường quản lý chất lượng phân bón, hạn chế tối đa việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các loại phân bón kém chất lượng, phân giả, nhái gây thiệt hại cho nông dân và cho sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1774/BC-BNN-TT ngày 10 tháng 6 năm 1020 báo cáo Chính phủ về hiện trạng tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón và đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý phân bón. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến về việc này tại Văn bản số 5367/VPCP-KTN ngày 04 tháng 8 năm 2010 gửi cho các Bộ ngành liên quan và cho Uỷ ban nhan dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các giải pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.