Quản trị   Logout
Tìm kiếm:  
Dịch vụ công | Báo cáo | Dự báo | Văn bản | TC KT, quy phạm | DM Sở NN&PTNT | DM Phòng PT | ĐV Khảo nghiệm | DM Đơn vị SXKD | DM Phân bón | Nhận biết, SD PB | DM người lấy mẫu | Chất lượng SP
  Số quyết định
  Nhóm phân bón
  Tìm kiếm
  
Tìm kiếm nâng cao
  Phân bón mới
  Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
TTTên thông thường/Tên thương mạiThành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng chínhĐơn vị tínhNguồn gốc phân bónNhóm phân bónSố quyết định
1 Hỗn hợp cải tạo đất 3-20-1-36 N-P2O5hh-K2O: N:3;P2O5hh:20;K2O:1;CaO:36 % DNTN Thịnh Bình Chất hỗ trợ, cải tạo đất Quyết định số 77/2007/QÐ-BNN
2 Chế phẩm vi sinh N-P2O5hh-K2O: 1-2-0,5 CaO: 1 MgO: 0,5 S: 0,5
HC: 24 Humat K/Na: 2,5
Fe: 400 Cu: 500 Zn: 500 Mn: 300 B: 300
VSV (P): 1x106 VSV(N): 1x106
%

ppm
CFU/g
Công ty TNHH Hữu cơ HUMIX Chất hỗ trợ, cải tạo đất Quyết định số 77/2007/QÐ-BNN
3 Cải tạo đất Con Cò N-P2O5(ts)-CaO-S-MgO: 2,1-23-40-2,4-2,1 % Công ty liên doanh BACONCO Chất hỗ trợ, cải tạo đất Quyết định số 77/2007/QÐ-BNN
4 CTĐ-1 (Ca, Mg): 20 % Công ty Vật tư KTNN Tp.HCM Chất hỗ trợ, cải tạo đất Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
5 AF1 P2O5(hh)-K2O: 0,017-5,39 Na2O: 1,33 CaO: 1,12 SiO2: 70,0 Al2O3(Dạng Silicat): 13,66 % Công ty TNHH Th­ương mại và Dịch vụ Thái Nguyên Chất hỗ trợ, cải tạo đất Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
6 BIONATURE-NEW N-P2O5(hh)-K2O: 2,5-0,66-0,98 Ca: 0,088 Zn: 0,12 Mg: 0,027 Fe: 0,008 Cu: 0,016 B: 0,001 Mn: 0,059 SO42-: 0,71 % CÔng ty HUP AIK HUAT TRADING PTE LTD (SINGAPORE) Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
7 Omex Kelpak; Cytoxin N-P2O5(hh)-K2O: 3,6-8,2-7,2
CaO: 800 MgO: 200 S: 0,64 Mn: 8,4 Fe:13,6 Cu: 0,2 Zn: 4,2 B: 0,24 Mo: 0,38 Co:0,3 Ba: 9,0 Protein: 3,0 Vitamin20
g/l
mg/l
Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
8 Omex Foliar 3X N-P2O5(hh)-K2O: 24- 24-18
MgO: 1,5 Mn: 0,08 Fe: 0,1625 B: 0,0325 Cu: 0,08 Zn: 0,08 Mo: 0,0012 Co:0,001
% Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
9 Omex Bio 8 (ron) N-P2O5(hh)-K2O:20-20-8 MgO: 1,7 Mn: 0,0625 Fe: 1,75 Zn: 0,9 Cu: 0,0625 B: 0,008 Mo: 0,008 Co: 0,0008 % Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
10 Omex Phortify (DP98) P2O5(hh): 37 K2O: 25 ZN (EDTA): 0,2 Mn (EDTA): 0,2 % Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
11 Omex Calmax; Hi canxi N:15 CaO: 22,5 MgO: 3 Mn: 0,15 Fe: 0,075 B: 0,075 Cu: 0,06 Zn: 0,03 Mo: 0,0015 % Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
12 Omex Micromax; Maxi vi lượng MgO: 1,3 S: 1,82 Fe: 2,6 Zn: 2,6 Mn: 1,95 B: 0,97 Cu: 0,33 Mo: 0,03 % Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
13 DÔ - Đặc biệt N-P2O5(hh)-K2O: 8-8-8
Ca: 400 Mg: 600 Fe:120 Cu: 20 Zn: 400 Mn: 150
% Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
14 DÔ-3 N-P2O5(hh)-K2O: 10-5-5
Ca: 2700 Mg: 1200 Fe: 150 Cu: 40 Zn: 500 Mn: 200
% Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
15 DÔ-2 N-P2O5(hh)-K2O: 6-6-6
Ca: 1400 Mg: 900 Fe: 140 Cu: 35 Zn: 350 Mn: 200
% Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
16 DÔ-1 N-P2O5(hh)-K2O: 2-10-4
Ca: 1700 Mg: 350 Fe: 80 Cu: 20 Zn: 60 Mn: 70
% Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
17 BIOMAX N-P2O5(hh)-K2O: 12-4-8
Ca: 800 Mg: 900 Fe:130 Cu: 30 Zn: 700 Mn: 200
%
ppm
Công ty BOLY CORPORATION tại TP. HCM Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
18 NITROPHOSKA RED (13-13-21) N-P2O5(hh)-K2O: 13-13-21 CaO: 4,5 MgO: 4,05 S: 2
Mn: 120 Zn: 110 Fe: 2200
%
ppm
BEHN MEYER&CO (PTE) LTD Việt Nam Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
19 NITROPHOSKA FOLIAR (25-10-17,5+TE) N-P2O5(hh)-K2O: 25-10-17,5 % BEHN MEYER&CO (PTE) LTD Việt Nam Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
20 BASFOLIAR K N: 10 K2O: 35 MgO: 5 Zn: 3 % BEHN MEYER&CO (PTE) LTD Việt Nam Phân bón lá Quyết định số 40/2004/QÐ-BNN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Chịu trách nhiệm: TS. Trương Hợp Tác
Phòng sử dụng đất và Phân bón - Cục Trồng trọt - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: tacth.nn@mard.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ Lợi