Quản trị   Logout
Tìm kiếm:  
Dịch vụ công | Báo cáo | Dự báo | Văn bản | TC KT, quy phạm | DM Sở NN&PTNT | DM Phòng PT | ĐV Khảo nghiệm | DM Đơn vị SXKD | DM Phân bón | Nhận biết, SD PB | DM người lấy mẫu | Chất lượng SP
  Số quyết định
  Nhóm phân bón
  Tìm kiếm
  
Tìm kiếm nâng cao
  Phân bón mới
  Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
  Nhóm phân bón: Phân vi sinh vật
TTTên thông thường/Tên thương mạiThành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng chínhĐơn vị tínhNguồn gốc phân bónNhóm phân bónSố quyết định
1 Trichodermin chuyên cho lúa HC: 25 % Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch Phân vi sinh vật Quyết định số 67/2007/QÐ-BNN
2 Trichodermin chuyên cho lúa Azotobacter vinelandii: 2x109; Bacillus subtilis BS 16: 2x109; Trichoderma harsianum: 2x109; Azospirillum brasilence: 2x109 Cfu/g Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch Phân vi sinh vật Quyết định số 67/2007/QÐ-BNN
3 Phân bón vi sinh đa chủng R3 chuyên cho lúa Azotobacter vinelandii: 2x109; Bacillus subtilis BS 16: 2x109; Trichoderma harsianum: 2x109; Azospirillum brasilence: 2x109 Cfu/g Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau thu hoạch Phân vi sinh vật Quyết định số 84/2007/QÐ-BNN
4 Phân bón vi sinh đa chủng R3 chuyên cho lúa HC: 25 % Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau thu hoạch Phân vi sinh vật Quyết định số 84/2007/QÐ-BNN
5 Maruzen Lactobacillus sporengenes: 1x107 Photosynthetic bacteria: 1x107 Pseudomonas sp: 1x107 Streptomyces saraticus: 1x107 cfu/ml Công ty TNHH Thức ăn Thuỷ sản Việt Thăng Phân vi sinh vật Quyết định số 10/2007/QÐ-BNN
6 Maruzen Fe: 7200 Mn: 9100 Cu: 420 Zn: 1700 ppm Công ty TNHH Thức ăn Thuỷ sản Việt Thăng Phân vi sinh vật Quyết định số 10/2007/QÐ-BNN
7 Maruzen HC: 5,24 N-P2O5(hh)-K2O: 0,37-0,03-0,24 Ca: 0,075 Mg: 0,026 % Công ty TNHH Thức ăn Thuỷ sản Việt Thăng Phân vi sinh vật Quyết định số 10/2007/QÐ-BNN
8 ESSC Bacillus: 1x107 Paenibacillus: 1x107 cfu/g Công ty LD Daekyung Vina Phân vi sinh vật Quyết định số 10/2007/QÐ-BNN
1
Chịu trách nhiệm: TS. Trương Hợp Tác
Phòng sử dụng đất và Phân bón - Cục Trồng trọt - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: tacth.nn@mard.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ Lợi